فراخوان ارائه مقاله با موضوع “راه کارهای اجرایی شدن کمک مالی سازمان ملل برای جبران خسارت تغییرات آب و هوایی”

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان مرجع ملی کمسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب  COMSATS  فراخوان ارایه مقاله با موضوع “راه کارهای اجرایی شدن کمک مالی سازمان ملل برای جبران خسارت تغییرات آب و هوایی” را جهت مشارکت از پژوهشگران،متخصصان،حقوق دانان،سیاستگذاران و دانشجویان مقطع دکتری منتشر نموده است.به برترین مقالات پذیرفته شده از سوی مرکز جنوب کمک هزینه نقدی به میزان هزار دلار آمریکا تعلق خواهد گرفت.

مهلت ارسال چکیده جمعه 10 شهریور

اعلام نتایج پذیرش چکیده جمعه 17 شهریور

مهلت ارسال متن کامل مقاله یکشنبه 23 مهر 1402

علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به ایمیل ذیل مراجعه فرمایند.

int@irost.org