کنفرانس بین المللی افزایش مقیاس و پذیرش فناوری های چهارمین انقلاب صنعتی برای مقاومت اقلیمی-سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، مرکز انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه (APCTT)  با همکاری دپارتمان همکاری های بین الملل، وزارتعلوم و فناوری چین، “ کنفرانس بین المللی افزایش مقیاس و پذیرش فناوری های چهارمین انقلاب صنعتی برای مقاومت اقلیمی” را در تاریخ 24 شهریور 1402 به صورت مجازی برگزار خواهد نمود.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این رویداد تا تاریخ 20 شهریور 1402 از طریق فیلتر شکن  به این لینک مراجعه نمایند.

همچنین متقاضیان در صورت ثبت نام در این رویداد  می بایست دفتر همکاری های علمی و بین المللی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را از طریق ارسال ایمیل به int@irost.org مطلع فرمایند.