تقدیر از مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی

از سوی وزارت علوم از مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برای موفقیت در انجام پروژه‌های مشترک با بهره‌گیری از توان ایرانیان مقیم خارج از کشور تقدیر شد.

مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عملکرد درخشان دانشگاه‌هایی که در انجام پروژه‌های مشترک علمی، پژوهشی و فناوری با بهره‌گیری از توان ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۱موفق بوده‌اند، قدردانی کرد.

در مراسمی که با حضور دکتر عطار، معاون مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران و معاونان همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، الزهرا، امیر کبیر، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، بین‌المللی امام خمینی (ره) و پژوهشگاه عملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد، از عملکرد درخشان دانشگاه‌هایی که در انجام پروژه‌های مشترک علمی، پژوهشی و فناوری با بهره‌گیری از توان ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۱موفق بوده‌اند، قدردانی شد.

مدیران و معاونان حاضر در این جلسه ضمن ارئه گزارشی از فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه و پژوهشگاه خود، در باره شیوه‌های بهره‌گیری از توان ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال1401 توضیحاتی ارئه کردند. در ادامه نشست مشکلات و موانع ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح شد و راهکارهایی برای حذف موانع و برطرف کردن مشکلات یاد شده ارائه شد. برخی از تجربیات سودمند مطرح شده در نشست مذکور از اهمیت به سزایی برخوردار بود و مورد توجه و استقبال مخاطبان واقع شد.

در این جلسه دکتر عطار، معاون مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت عتف با تقدیم تقدیرنامه از مدیران و معاونان دانشگاه‌های حاضر در جلسه قدردانی کرد.

به دلیل ماموریت دکتر ابطحی، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه و حضور ایشان در کشور روسیه، دکتر شکراله کریمیان، مشاور رئیس دانشگاه در امور بین‌الملل به نمایندگی از ایشان، تقدیرنامه را از دکتر عطار دریافت کرد.