اطلاعیه برگزاری وبینار”ادوات تراهرتز مبتنی بر فرامواد Terahertz Devices Using Metamaterials “دانشگاه بین المللی امام خمینی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه بین المللی امام خمینی وبیناری علمی با عنوان “ ادوات تراهرتز مبتنی بر فرامواد Terahertz Devices Using Metamaterials ” و با حضور  دکتر امیر جعفر قلی محقق ارشد گروه مهندسی الکترونیک-برق دانشگاه کالج لندن، در روز شنبه 23 مهر ماه 1401 ساعت 14 برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه برگزاری وبینار”تامین مالی پروژه هاي سبز و توسعه پایدار”دانشگاه گیلان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه گیلان وبینار “تامین مالی پروژه هاي سبز و توسعه پایدار ” را با حضور آقاي دکتر فرهاد تقی زاده حصاري عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه توکاي ژاپن و خانم دکتر نرجس زمانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداري آن دانشگاه گیلان، در روز یکشنبه مورخ 20 شهریور 1401 راس ساعت 15:30 تا 17  برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه برگزاری بورس های تحصیلی:بنیاد ماتسومائه و دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کشاورزی-دانشگاه توتوری ژاپن

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی،  بنیاد ماتسومائه و “دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کشاورزی دانشگاه توتوری ژاپن” 10 بورس در رشته های علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی به داوطلبان اعطا می نماید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه برگزاری-کارگاه تخصصی با موضوع “پروژه چابک”دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، کارگاه تخصصی با موضوع “ پروژه چابک” و سخنرانی دکتر محمد روبین موپانی دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک و نوآوری دانشگاه فناوری مالزی ، روز چهارشنبه 29 تیر ماه 1401 از ساعت 15 الی 18:30 در کشور آلمان برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه بر گزاری -اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش با تاکید دانش بنیان-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش با تاکید دانش بنیان ، در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورخه 1401/12/04 برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال اصل مقالات :1401/10/05
اعلام نتایج داوری :1401/11/15

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

چهارمین عصرانه از سلسله “عصرانه های علوم انسانی”موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، چهارمین عصرانه از سلسله “عصرانه های علوم انسانی” با هدف برسی افکار و اند یشه های دکتر علیرضا صدرا و سخنرانی ایشان و همچنین دکتر محسن رضوانی، دکتر شریف لک زایی و دکتر مرتضی یوسفی راد روز چهارشنبه 29 تیر ماه 1400 به صورت حضوری و مجازی از ساعت 16:30  الی 19:30 برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

کنفرانس بین المللی ژئوفضایی 2022 توسط دانشکده نقشه برداری و مهندسی زمین فضایی دانشکده فنی-دانشگاه تهران

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی،دانشکده نقشه برداری و مهندسی زمین فضایی دانشکده فنی دانشگاه تهران”ششمین کنفرانس SMPR (حسگرها و مدل‌ها در فتوگرامتری و سنجش از دور)” و” چهارمین کنفرانس GIResearch (تحقیق اطلاعات مکانی)” را با حمایت انجمن بین‌المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS) برگزار می نماید.

” زمان و مکان برگزاری: از 15 تا 18 مهرماه 1401 در پردیس دوم دانشکده مهندسی دانشگاه تهران

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار-Mathematical Modeling of Disturbance Using Neural Field Working Memory in the Presence of Random Equations-دانشگاه مراغه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ Mathematical Modeling of Disturbance Using Neural Field Working Memory in the Presence of Random Equations” و سخنرانی دکتر Pedro Miguel، روز چهارشنبه 25 خرداد ماه 1401 از ساعت 10  برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی “سامفا”-سازمان امور دانشجویان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی “آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی “سامفا” ”  روز جمعه 31 تیرماه 1401 برگزار خواهد شد.

زمان ثبت نام: 1401/04/01 الی 1401/04/31

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار-تحویل دیجیتال و توسعه پایدار-دانشگاه-الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه الزهرا وبینار علمی با عنوان “ تحویل دیجیتال و توسعه پایدار” و سخنرانی دکتر تیسیر زاهراز دانشگاه دمشق کشور سوریه ، روز چهارشنبه 25 خرداد ماه 1401  ساعت 14  برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار-تاریخ قدیم روابط ایران و سوریه-دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “تاریخ قدیم روابط ایران و سوریه ” و سخنرانی دکتر احمد محمد شحود از دانشگاه طرطوس کشور سوریه، روز سه شنبه 31خرداد ماه 1401 از ساعت 17  برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری سخنرانی آنلاین-شناخت فساد در سیستم ها و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن-دانشگاه خوارزمی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سخنرانی آنلاین با عنوان “ شناخت فساد در سیستم ها و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن” و سخنرانی دکتر بهروز کلانتری ، روز سه شنبه 17 خرداد ماه 1401 از ساعت  19 الی 20:30  برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.