اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع "مدیریت سیستم‌های انسان-طبیعت" - دانشگاه بجنورد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “مدیریت پایدار، مس…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع "گازهای گلخانه‌ای" - دانشگاه مراغه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “A System Approach…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع "نمونه‌برداری شیمیایی" - دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان "chemical Biopsy t…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع "نانو مواد" - دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “New Opportunities…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع "ملی گرایی اروپایی در قرون 19 و 20" - دانشگاه گلستان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “Dreams about Grea…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع “مدیریت انرژی در ساختمان­‌های هوشمند” - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “مدیریت انرژی در س…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع حسگرهای زیستی - دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “Microfluidic Bios…

اطلاعیه برگزاری وبینار علمی با موضوع تحقیقات حوزه سلولهای سوختی - دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “Introduction of F…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با عنوان "نواحی و مراکز بوم‌زدایی گونه­‌های گیاهان ایران و اهمیت حفاظتی آنها" - دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار بین­‌المللی با عنوان "نواحی و مر…

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع "معدنکاری و توسعه پایدار" - دانشگاه صنعتی شاهرود

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “معدنکاری و توسعه …

اطلاعیه برگزاری نشست آنلاین رونمایی از چندین دستاورد معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی وزارت عتف

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، معاونت گسترش زبان …

اطلاعیه برگزاری وبینار بین‌المللی با موضوع پراکندگی جغرافیایی مسلمانان - دانشگاه گلستان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه گلستان در نظر دارد وبينار علمي …

اطلاعیه برگزاری وبينار علمي با عنوان “مسير موفقيت استارتاپ‌ها در سطح بين‌المللي" - دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه سمنان در نظر دارد وبينار علمي ب…

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان "جدیدترین روش‌های پایش سلامت پل‌های بزرگراهی" - دانشگاه مراغه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه مراغه در نظر دارد وبینار علمی ب…

اطلاعیه برگزاری نخستین فستیوال آموزشی مجازی با حضور متخصصان و کار آفرینان ایرانی غیر مقیم - دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه الزهرا در نظر دارد نخستین فستیو…

اطلاعیه برگزاری سلسه وبینارهای علمی بین‌المللی کافه علم دانشگاه کردستان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، کافه علم دانشگاه کردستان در نظر دارد سل…

اطلاعیه برگزاری کارگاه آنلاین با موضوع"مروری برتحقیقات دانشگاه سالفورد در زمینه اتومبیل‌های پاک و هوشمند" - دانشگاه شاهرود

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای همکاری ب…

اطلاعیه برگزاری کارگاه «سند جامع 25 ساله و همکاری‌های دانشگاه‌های ایران و چین» توسط دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌الملی، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مرکز تحقی…

اطلاعیه برگزاری وبینار با موضوع اندازه‌گیری جریان‌های سه بعدی درون محیط‌های متخلخل - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار تخصصی با موضوع "A single Camera …