اطلاعیه برگزاری وبینار"ادوات تراهرتز مبتنی بر فرامواد Terahertz Devices Using Metamaterials "دانشگاه بین المللی امام خمینی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه بین المللی امام خمینی وبیناری ع…

اطلاعیه برگزاری وبینار"تامین مالی پروژه هاي سبز و توسعه پایدار"دانشگاه گیلان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه گیلان وبینار “تامین مالی پروژه …

اطلاعیه برگزاری بورس های تحصیلی:بنیاد ماتسومائه و دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کشاورزی-دانشگاه توتوری ژاپن

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی،  بنیاد ماتسومائه و "دانشکده تحصیلات تکمیل…

اطلاعیه برگزاری-کارگاه تخصصی با موضوع "پروژه چابک"دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، کارگاه تخصصی با موضوع “ پروژه چابک” و س…

اطلاعیه بر گزاری -اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش با تاکید دانش بنیان-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همای…

چهارمین عصرانه از سلسله "عصرانه های علوم انسانی"موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، چهارمین عصرانه از سلسله "عصرانه های علو…

کنفرانس بین المللی ژئوفضایی 2022 توسط دانشکده نقشه برداری و مهندسی زمین فضایی دانشکده فنی-دانشگاه تهران

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی،دانشکده نقشه برداری و مهندسی زمین فضایی دانشکده فنی دا…

برگزاری وبینار-Mathematical Modeling of Disturbance Using Neural Field Working Memory in the Presence of Random Equations-دانشگاه مراغه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ Mathematical Mod…

آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی "سامفا"-سازمان امور دانشجویان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی “آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان ف…

برگزاری وبینار-تحویل دیجیتال و توسعه پایدار-دانشگاه-الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه الزهرا وبینار علمی با عنوان “ ت…

برگزاری وبینار-تاریخ قدیم روابط ایران و سوریه-دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “تاریخ قدیم روابط …

برگزاری سخنرانی آنلاین-شناخت فساد در سیستم ها و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن-دانشگاه خوارزمی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سخنرانی آنلاین با عنوان “ شناخت فساد در…

برگزاری وبینار-توسعه مهارت های رهبری اداری در اثر بخشی نهادها-دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه الزهرا وبیناری علمی با عنوان “ …

فراخوان-جذب پژوهشگر پسا دکتری -مشترک دانشگاه خلیج فارس و IPVC پرتقال

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه خلیج‌ فارس و IPVC پرتغال فراخوا…

برگزاری هفدهمین همایش بین المللی بیو شیمی فیزیک ایران-دانشگاه گیلان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، “ هفدهمین همایش بین المللی بیو شیمی فیز…

برگزاری وبینار- Thermoelectric Materials, Cooling and Power Generation- دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ Thermoelectric M…

برگزاری وبینار- fMRI Analysis Using Machine Learning Approaches -دانشگاه اصفهان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سخنرانی علمی از سلسله سخنرانی های بین ا…

برگزاری وبینار کاربرد رادیو جدید و 5G شبکه خصوصی در صنعت-دانشگاه یزد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ کاربرد رادیو جدی…

برگزاری وبینار-Space-time metasurface:Advances in modern telecommunications and biomedicine-دانشگاه بین المللی امام خمینی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “-Space-time metas…

برگزاری نشست ادبیات روسی- دو نشست ادبیات روسی به ابتکار نمایندگی انستیتو پوشکین-دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “  دو نشست ادبیات …