بروشور معرفی شبکه پژوهشی Eotvos Lorand مجارستان

بروشور معرفی شبکه پژوهشی Eotvos Lorand مجارستان، به عنوان یکی از پتانسیل‌های بالقوه همکاری‌های علمی بین‌المللی در لینک زیر بارگذاری شده است. شایان ذکر است پزوهشگران علاقمند می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با دانشگاه یزد به عنوان مسئول Leading House کشور مجارستان با نشانی الکترونیکی Ir.Hu@yazd.ac.ir مکاتبه نمایند. دریافت بروشور

گزارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف – دانشگاههای آمریکا و ویروس کووید 19

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جمع آوری گزارشی با موضوع «آموزش عالی در امریکا چگونه می تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان دهی کند؟»  مبادرت نموده که مشروح این گزارش را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.

گزارش دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری امتحانات در ایام شیوع کووید 19

مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به جمع آوری سرفصل هایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات در ایام شیوع ویروس کووید  19 مبادرت نموده که مشروح این گزارش را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.

برگزاری وبینار پیش نگری و پس نگری در مواجهه با شیوع کووید 19

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد سلسله سخنرانی ها و نشست های علمی آنلاین را در سال 99 در موضوعات مختلف برگزار نماید. در همین راستا نشست مجازی تحت عنوان «پیش نگری و پس نگری در مواجهه با شیوع کووید 19» با سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری عضو هیات علمی […]

برگزاری وبینار بررسی بحران کووید 19، اقتصاد جهانی، تجارب و اقدامات

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد سلسله سخنرانی ها و نشست های علمی آنلاین را در سال 99 در موضوعات مختلف برگزار نماید. در همین راستا نشست مجازی تحت عنوان «بررسی بحران کووید 19، اقتصاد جهانی، تجارب و اقدامات» با سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات […]

برگزاری وبینار بحران ویروس کووید 19 نظریه های سیاست گذاری عمومی

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد سلسله سخنرانی ها و نشست های علمی آنلاین را در سال 99 در موضوعات مختلف برگزار نماید. در همین راستا نشست مجازی تحت عنوان « بحران ویروس کووید 19 نظریه های سیاست گذاری عمومی» با سخنرانی دکتر آرش موسوی عضو هیات علمی مرکز […]

برگزاری وبینار بحران کووید 19 و تحول در نظام آموزش و پژوهش جهان

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد سلسله سخنرانی ها و نشست های علمی آنلاین را در سال 99 در موضوعات مختلف برگزار نماید. در همین راستا نشست مجازی تحت عنوان «بحران کووید 19 و تحول در نظام آموزش و پژوهش جهان» با سخنرانی خانم دکتر صنیع اجلال عضو هیات […]