آدرس:  تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو      شماره تماس: +98(0)21-22431576, 29902265      کدپستی: 1983969411      پست الکترونیک: int-re@sbu.ac.ir

آقای دکتر بهروز ابطحی

آقای دکتر بهروز ابطحی

قائم مقام رئیس در امور بین الملل و سرپرست مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی

تلفن تماس:
22431576 و 29902265

خانم  پور مجیب

خانم پور مجیب

معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی

شرح وظایف:
نظارت و پیگیری تمامی امور مربوط به مدیریت همکاری های بین المللی
تلفن تماس:
29902085

آقای دکتر عبدالعلی شرقی

مشاور ارشد همکاری‌های علمی بین‌المللی

تلفن تماس:
22431922 و 29902085

خانم فاطمه جدیری حیدری

خانم فاطمه جدیری حیدری

سرپرست اداره همکاری‌های علمی بین‌المللی

شرح وظایف:
اخذ مجوز از ریاست جمهوری در خصوص سفرهای کارکنان دولت، دعوت از کارشناسان خارجی، اطلاع رسانی درباره بورسها و فراخوانها، بازدید هیات‌های خارجی از دانشگاه، امور اساتید غیر ایرانی شاغل در دانشگاه
تلفن تماس:
22431922 و 29902297

خانم طاهره رعنایی

خانم طاهره رعنایی

کارشناس مسئول همکاری‌های علمی بین‌المللی

شرح وظایف:
امور مربوط به کارگروه روسیه و قزاقستان و زبان روسی
تهیه و ارائه گزارش سالانه مدیریت
تدوین و تهیه آیین نامه و شیوه نامه مربوطه ، تحت نظارت مدیریت

خانم سمیه شاهسوند

خانم سمیه شاهسوند

کارشناس همکاری های علمی بین المللی

کارشناس همکاری های علمی بین المللی
مسئول دبیرخانه مدیریت
صدور گواهی اشتغال به کار و اشتغال به تحصیل لاتین
تلفن تماس:
29902265 و 22431576

آقای محمد مقنی

آقای محمد مقنی

کارشناس روابط بین‌الملل

مسئولیت اجرایی مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
اطلاع رسانی فراخوان های بین‌المللی و داخلی به تمامی واحدها
بارگذاری تمامی فراخوان ها در سایت مدیریت همکاری های علمی بین المللی
تلفن تماس:
29902312

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text