​دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه جهت برقراری و تعمیق ارتباط علمی بین دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی داخل و خارج کشور در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران عمل می‌نماید. به همین منظور این دفتر اقدام به سیاستگزاری و توسعه این موارد در جهت تحقق اهداف ذیل در قالب «اقدامات و خدمات» نموده است:

 • گسترش و توسعه مناسبات علمی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور.​
 • مبادله و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان با دانشکاه ها و مراکز علمی خارج کشور.
 • هماهنگی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با مراكز علمی خارج از كشور.
 • ایجاد و تسهیل ارتباط دانشگاه و دانشگاهیان با مراکز برجسته علمی جهان از طرق مختلف به خصوص تدوین و امضای تفاهم نامه‌های همکاری.
 • بررسی تفاهم‌نامه‌های موجود و در صورت تأیید، تلاش به‌منظور اجرایی نمودن آنها و تمدید تفاهم‌نامه‌های گذشته با مؤسسات علمی آموزشی بین‌المللی.
 • برگزاری دوره‌های تحصیلی در کشورهای خارجی.
 • فراهم نمودن امکان تدریس و پژوهش اساتید دانشگاه در خارج از کشور.
 • کمک به اعزام اساتید به خارج از دانشگاه برای تدریس در چارجوب تفاهم‌نامه‌های منعقده با مؤسسات آموزشی ذی‌ربط.
 • انجام مکاتبات خارجی دانشگاه و پیگیری آنها.
 • پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت تداوم حضور در صحنه‌های بین‌المللی.
 • صدور معرفی‌نامه برای اعضاء هیأت علمی (یا دانشجویان در صورت لزوم) برای برگزاری و شرکت در کلاس‌های درسی یا کنفرانس های خارج از کشور.
 • توسعه ارتباط و همکاری با سازمانها و نهادهای علمی و فرهنگی بین المللی.
 • کمک به معرفی و شناساندن دانشگاه شهید بهشتی به جامعه علمی خارج از کشور.
 • همکاری با دفتر پذیرش دانشجویان بین المللی به منظور جذب بیشتر این دانشجویان.
 • کمک به برگزاری کنفرانسهای بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی در تعامل و همکاری نزدیک با دانشکده ها و پژوهشکده های ذیربط.