بازدید هیئت روسی از کلینیک خانواده- آبان 1402

 

برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی لینک کلیک کنید

https://news.sbu.ac.ir/fa/w/kelinik-khanevade?redirect=%2F