فراخوان برگزاری همایش بین المللی علیشیر نوایی و رنسانس شرقی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، فراخوان همایش بین المللی « با عنوان علیشیر نوایی و رنسانس شرقی» در 20 بهمن 1402 برابر با 9 فوریه 2024 درازبکستان رگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به پیوست مراجعه نمایند.

001_8a61c991-7ab8-4fb3-af2f-0162c7581f43