برگزاری وبینار”پرسشنامه در زبانشناسی کاربردی”دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی، وبینار علمی با عنوان “ پرسشنامه در زبانشناسی کاربردی” و با حضور آقای دکتر Jean-marcDewaele  استاد دانشگاه لندن  و خانم دکتر Elouise Botes دانشجوی پسادکتری دانشگاه وین را در روز سه شنبه دوم اسفند ماه 1401 بین ساعت 17 تا 19:30 برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به پوستر رویداد مراجعه نمایند.

 

وبیناری علمی با عنوان photon spin angular momentum in radiative heat trasfe- دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه سمنان وبیناری علمی با عنوان “photon spin angular momentum in radiative heat trasfer ”  و با سخنرانی پروفسور Jacob از دانشگاه Purdue آمریکا در روز سه شنبه 4 بهمن 1401 ساعت 19:30 به ویقت ایران برگزار می نماید.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

چهارمین عصرانه از سلسله “عصرانه های علوم انسانی”موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، چهارمین عصرانه از سلسله “عصرانه های علوم انسانی” با هدف برسی افکار و اند یشه های دکتر علیرضا صدرا و سخنرانی ایشان و همچنین دکتر محسن رضوانی، دکتر شریف لک زایی و دکتر مرتضی یوسفی راد روز چهارشنبه 29 تیر ماه 1400 به صورت حضوری و مجازی از ساعت 16:30  الی 19:30 برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار-توسعه مهارت های رهبری اداری در اثر بخشی نهادها-دانشگاه الزهرا

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه الزهرا وبیناری علمی با عنوان “ توسعه مهارت های رهبری اداری در اثر بخشی نهادها” و سخنرانی دکتر سامر حسین المصطفی از دانشگاه دمشق ، روز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1401 از ساعت 14 برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار- Thermoelectric Materials, Cooling and Power Generation- دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ Thermoelectric Materials, Cooling and Power Generation” و سخنرانی پروفسور Zhifeng Ren  از دانشگاه Housyon-Texas آمریکا ، روز چهارشنبه 4 خرداد ماه 1401 از ساعت 19:30 دربرگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار- fMRI Analysis Using Machine Learning Approaches -دانشگاه اصفهان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سخنرانی علمی از سلسله سخنرانی های بین المللی با عنوان fMRI Analysis” Using Machine Learning Approaches ” و سخنرانی دکتر محمد یوسف نژاد محقق پسا دکترا در دانشگاه آبرتا کانادا ، در روز یکشنبه 8 خرداد1401 ساعت 17:30برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

برگزاری وبینار کاربرد رادیو جدید و 5G شبکه خصوصی در صنعت-دانشگاه یزد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ کاربرد رادیو جدید و 5G شبکه خصوصی در صنعت ” و سخنرانی دکتر وحید کوه درق از دانشگاه Lancaster انگلستان ، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 14  الی 15:30 برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه برگزاری وبینار-میکرو پلاسیتیسیته در آلیاژ های منیزیم-دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌ المللی، وبینار علمی با عنوان “ میکرو پلاسیتیسیته در آلیاژ های منیزیم” و سخنرانی دکترپرادومدیر گروه متالوژی موسسه IMDEA ازکشور مادرید، روز چهارشنبه 4 خرداد ماه 1401 از ساعت 14:30 برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه وبینار علمی با عنوان Mechanical behavior of perovskite ceramics for energy conversion solid cells and oxygen transport membranes – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی این دانشگاه در نظر دارد یک نشست علمی با عنوان Mechanical behavior of perovskite ceramics for energy conversion solid cells and oxygen transport membranes با سخنرانی آقای دکتر علی اکبری فخرآبادی (دانشيار دانشگاه شیلی) در روز چهارشنبه 31 فروردین­ ماه ساعت 16:30 برگزار نماید.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این وبینار به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه برگزاری وبینار-آزمون غشای کوریوالانتوییک جوجه-دانشگاه مراغه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “  آزمون غشای کوریوالانتوییک جوجه ” و سخنرانی  خانم دکتر نسیم غفاری رییس آزمایشگاه علوم پزشکی گراتس اتریش، روزدوشنبه 22 فروردین ماه 1401 از ساعت 12:00 در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاعیه برگزاری وبینار”Reconfigurable Optics A Phase Change for the better”دانشگاه سمنان

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه سمنان وبیناری علمی با عنوان “ Reconfigurable Optics A Phase Change for the better ” و با سخنرانی دکتر Juejun Hu از موسسه ماسا چوست آمریکا MIT در روز چهارشنبه 18 اسفند  ماه 1400 ساعت 18:30  برگزار خواهد نمود.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.

اطلاع رسانی برگزاری وبینار”اینورتر های خورشیدی، چالش ها و الزامات، بررسی نمونه های پژوهشی و صنعتی” دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، وبینار علمی با عنوان “ اینورترهای خورشیدی، چالشها و الزامات، بررسی نمونه های پژوهشی و صنعتی” و سخنرانی دکتر حامد حیدری دوست آباد پژوهشگر ارشد پسا دکتری کالج دانشگاهی دابلین، روز یکشنبه 15 اسفند ماه 1400 از ساعت 12 برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد به این لینک مراجعه نمایند.